ul.Piastowska 54/5, Gdańsk


Autobusem:

Tuż przy kamienicy przystanki o nazwie "Poznańska N/Ż" autobusów nr 117 i 143.

Tramwajem:

Należy wysiąść z tramwaju nr 2, 8 lub 12 na przystanku "Piastowska" i przejść około 200 metrów ulicą Piastowską w stronę przeciwległą do "falowca".

Samochodem:

Można bezpłatnie zaparkować wzdłuż prostopadłej do kamienicy ulicy Poznańskiej.

Kolejką:

Należy wysiąść na stacji Gdańsk - Oliwa (od strony pętli autobusowej) i przejść około 300 metrów ulicą Krzywoustego, skręcić w lewo w ulicę Mściwoja II i potem w prawo w ulicę Piastowską.

Zobacz mapkę dojazdu!