Jak pracuję:

- Zapraszam do rozmowy służącej zmianie.
- Daję miejsce i przestrzeń na uczucia, zaufanie i bezpieczeństwo relacji.
- Szacunek, dyskrecję i uznanie dla drugiego człowieka traktuję jako koronne wartości.
- Podkreślam wagę Twoich mocnych stron i niepowtarzalność Twojego świata.
- Każdy objaw traktuję jako bezcenną informację wieszczącą pożądane zmiany w przyszłości.
- Każdy ma prawo mieć problemy. Z pewnością masz też w sobie potencjał do ich rozwiązania.
- Odwołuję się do szerokiej tradycji różnych szkół psychoterapii. Specjalizuję się w podejściu ericksonowskim.

Moje doświadczenia zawodowe:

Cieszę się kilkunastoletnim doœwiadczeniem klinicznym w szeroko pojętej pomocy psychologicznej.
Wspierałem ludzi w ich trudnych momentach zarówno indywidualnie, rodzinnie, jak i grupowo.
Czerpię radość z tego, że nauczyłem się konstruktywnie rozmawiać zarówno z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, jak i seniorami.
Dzięki powyższemu wypracowałem sobie elastyczne, twórcze i autentyczne podejście do rozmów i działań
służących zmianie.