Konsultacja psychologiczna: 180 zł / 60 minut

Pierwsze wizyty to konsultacje psychologiczne. Służą one przedstawieniu powodu zwrócenia się do terapeuty,
diagnozie problemu i określeniu swoich celów. Następnie można dobrać adekwatną formę pomocy.
Często same konsultacje wystarczają dla osiągnięcia satysfakcjonującej zmiany w danym momencie życia.

Psychoterapia indywidualna: 180 zł / 50 minut

Kiedy konsultacje psychologiczne nie wystarczają dla osiągnięcia zmiany, można rozważyć podjęcie psychoterapii.
Służy ona lepszemu poznaniu samego siebie, aby odkryć w sobie nowe sposoby dbania o satysfakcjonujące życie.
Wszelkie zaburzenia np. lęki, depresje, kryzysy, napięcia, choroby, są tak naprawdę zaproszeniem do lepszego zrozumienia własnych emocji, myśli, potrzeb, zachowań.

Psychoterapia dla rodzin lub par: 250 zł / 60 minut

Czasem człowiek ma problemy ze zrozumieniem samego siebie. W bliskich relacjach też łatwo o brak zrozumienia.
W tej formie pomocy terapeuta występuje w roli sprzymierzeńca tego co Was łączy, a nie dzieli.
Wspólne konsultacje z terapeutą, mogą dostarczyć wielu skutecznych rozwiązań.